RecyTech

Recycle your money, recycle Technology.

Solenergi-anläggning, komplett med installation. Effekt 15kW, batterilager 10kWh. Flexibel solenergi. Lagra solenergi.

149000 kr

Flexibel solenergi-anläggning med möjlighet att lagra solenergi.

Systemets specifikation:

Inverter effekt (Kontinuerlig): 15kW i tre faser 230/400V. 3x20A
Energilager: 10kWh batteri.
Solpaneler effekt: 6,75kWp
Potentiell (Beror på hur mycket man använder) energiproduktion: ca. 6000kWh/år.

I paketet ingår förutom installation, 18st solpaneler inklusive montage material för vägg eller tak, tre stycken växelriktare på 5Kw vardera, ett 10kWh batteri, kablar och kontakter.

Artikelnummer 4018 Kategori
Solenergi-anläggning, flexibel solenergi. Lagra solenergi.

En komplett solenergi-anläggning för dig som är beredd att investera för att spara och spara för att bli mer oberoende!

Genom att installera en energi-anläggning från oss och lagra solenergi, så blir du mer oberoende. Du behöver inte elnätet för att systemet ska fungera. Din fastighet drivs av egenproducerad energi när ljuset finns under sommarhalvåret och den kan lagra 24timmar* sol-el för drift under natt och mörka dagar.

Dessutom kan den köpa in el från elnätet när elen är som renast och billigast, när som helst på dygnet. Till exempel när solens energi inte räcker till. Under vinterhalvår och mörka dagar.

Prestandan på paketet räcker för ett litet till normalstort hushåll som inte har uppvärmning med el.

Systemets specifikation:

Inverter effekt (Kontinuerlig): 15kW i tre faser 230/400V. 3x20A (3st Steca hybridinverter)
Energilager: 10kWh batteri.
Solpaneler effekt: 7,3kWp (18st 410W solpaneler)
Potentiell (Beror på hur mycket man använder) energiproduktion: ca. 6000kWh/år.

I paketet ingår förutom installation, 18st solpaneler inklusive montage material för vägg eller tak, tre stycken växelriktare på 5Kw vardera, ett 10kWh batteri, kablar och kontakter.

Ett nyckelfärdigt energisystem!

Vi kan hålla ett lågt pris på hela paketet, den ena anledningen är att batteriet återanvänds från en elbil. Den andra anledningen är att det inte behövs lika många solpaneler i en off-grid installation. Man producerar inte för att exportera energi till elnätet utan använder sin lagrade solenergi själv.

Hela paketet inklusive standard arbete har ett pris på 149.000kr inklusive grönt avdrag.

*Om du har en dygnsförbrukning om Max 15kWh fördelat över dygnet.

 

Hur går beställning, planering, installation och betalning till?

Det första som händer när du fått svar på alla frågor och bestämmer dig för att gå vidare med oss, är att vi kontrollerar att ni är berättigad till grönt avdrag. När vi löst det åt er, så är det dags at titta på förutsättningarna för anläggningen hos er. Vi tar uppgifter om vilka förbrukare (Uppvärmning, ventilation, vitvaror, verktyg och andra 230/400V apparater) du använder och i vilken utsträckning. Vi har mycket erfarenhet av hur ett normalt hushåll förbrukar sin energi, du behöver oftast bara precisera det som kanske är lite mera udda. till exempel en extra frys eller en vattenpump i en djupborrad brunn.

När vi har alla uppgifter gör vi en beräkning på hur bra du kommer att klara dig med det energilager som ingår. Det kan skilja en del beroende på vilka förbrukare man har och hur man använder dem, vilka vanor man har. Energilagret går att bygga ut om det skulle visa sig att ni har en högre förbrukning än 15Kwh/dygn som inte går att sänka. Många kan dock, oavsett om det behövs eller inte, i vissa fall halvera sin energiförbrukning efter vår genomgång. Ser vi att det är realistiskt att du kommer klara dig på det system vi erbjuder/ni vill investera i, så tar vi på ditt initiativ nästa steg.

Nu är det dags för en översyn av din fastighet/mark.. Får du plats med paneler, växelriktare och batteri? Vi planerar vart allt ska sitta, hur det kommer se ut och vad förväntningarna av produktion och nyttjande kommer vara. Känns det bra för er och oss så skriver vi avtal om köp och leverans innehållande vad vi kommit överens om. Vi skickar en faktura på hela köpet där ni betala 15% av fakturans totala belopp. Sedan börjar vi arbeta med beställningar, leverans och installation.

Inga förbindelser finns varken från er eller oss förrän vi skrivit avtalet.

När de initiala 15% av fakturan väl är betald, sätter vi igång. Vi inventerar vårt lager och eventuell  kompletterar vi med beställningar, det material som behövs för just er installation. När vi har allt hemma, återkommer vi med ett installationsdatum till er som ni får svara på. Man kan skjuta på datumet till viss del om det första inte passar. Vi söker självklart erforderliga tillstånd och engagerar godkänd elektriker för arbete i er anläggning. Växelriktare, solpaneler, kablar, batteri med mera monteras enligt avtalet på överenskommen plats.

När installationen är klar, allt tar ungefär en vecka, så går vi tillsammans igenom allt och kontrollerar så det motsvarar det vi kommit överens om i vårt avtal. Vi rättar till eventuella skillnader och gör i så fall en uppföljning. Nu har du ett fungerande energisystem som klarar av att försörja ert hushåll med egenproducerad energi. Du gör slutbetalning.

Garantier då?

Den första garantin kommer från oss och handlar om att du ska få det vi lovar dig. Både vad gäller prestanda, att systemet kan lagra solenergi, försörja hushållet med energi och fungerar enligt vad som utlovats. Innan vi påbörjade installationen gick vi ju igenom dina förbrukare, prestanda på systemet ska stämma överens med våra beräkningar då. Att placering och utseendet på alla komponenter stämmer överens med vår överenskommelse. Annars har vi ett ansvar att rätta till detta. Det kommer framgå av avtalet. Slutbetalning sker först efter att allt detta är uppfyllt.

Garanti för att systemets funktion och komponenter gäller till att börja med i 24 månader från oss/leverantörer. Skulle något hända mellan månad 24-36 så kontrollerar vi vad som hänt och utifrån det bestämmer vi en åtgärd. Om vi eller ni ska betala för felet. Därefter gäller dels effektgaranti och funktionsgaranti på solpanelerna. Tiden för effektgaranti ligger på ca. 15år. Funktionsgarantin skiljer mellan solpanelstillverkare men ligger på ca 10år. Vi använder bara kända välbeprövade märken och batteriet kommer från välkända Nissan.

Har du frågor! Tveka inte att höra av dig, vi finns alltid här för er!