RecyTech

Recycle your money, recycle Technology.

Energilagring i fokus

left human hand photo

Med fokus på energi och energilagring, erbjuder vi vår kund en enklare vardag samtidigt som vi tillsammans gör miljön flera tjänster. Det gör vi genom att skapa möjligheten att konsumera egenproducerad energi från ett personligt energilager under både natt och dag.

När elnätet har som lägst belastning, då kommer energin som distribueras där endast från förnybar energi, vattenkraft och kärnkraft. Då är energin som billigast och som snällast mot vår miljö.

Våra kunder kan förutom att konsumera sin egen energi från sin personliga energilagring, när det behövs även köpa energi från elnätet när den är som billigast. Spara den i sitt energilager och använda den vinter och sommar. Det sker automatiskt och är ekonomiskt, det ökar säkerheten tillsammans med ett solklart hållbart miljöperspektiv!

Se våra nyckelfärdiga paket för energilagring i batterier som fått ett andra liv och enerigiproduktion från sol.

Då vi har kompetensen på komponentnivå så säljer vi även lösa produkter ur våra paket och kan bistå med stöd och information till den som själv har kunskapen att göra skillnad i sin vardag och vår miljö.

Läs mer om oss här. Läs mer om grönt avdrag här.