RecyTech

Recycle your money, recycle Technology.

Många rusar efter teknik för energiproduktion (energiomvandling) nu. “Jag tar en sån, en sån och en sån!”. Oviljan att betala till elbolagen, att betala alla dessa skatter och att inte veta om någon plötsligt kräver det dubbla priset för något så grundläggande och viktigt som energi.

Det är naturligt och självklart att vi ska reagera så. Självbevarelsedrift och självständighet är några av drivkrafterna bakom, och dessa har räddat oss genom årtusenden. Men, det har nog aldrig på så bred front handlat om något så komplext som elenergi, vi har aldrig varit så beroende av den vare sig det handlar att pumpa upp drivmedel till sin bil eller att slippa frysa i vinter.

När man väl väljer teknik, är det som vanligt “Nej, det år vårens modell, den duger inte! Nu finns det mycket bättre grejer!” ?

Nej, det är ingen som helst teknisk skillnad på en solpanel från 2018 mot en solpanel från 2022. Även om återförsäljaren och tillverkaren hävdar det. Man talar om dramatiska skillnader i hållbarhet, dock hade man redan 2018 effekt garantier på 25år. Man talar om dramatisk effektivitets ökning. En typisk solpanel hade 2018 en effektivitet på 19,8%. 2022 har den typiska solpanelen 20,2%. Det märks inte ens i praktiker, det är knappast ens mätbart.

Batteri då? Laddregulator? Inverter? Nej, nejnejnej. Skillnaderna är knappt mätbara. Inte om man talar om en produkt från samma kategori. Blybatteri ikategorin blybatterier, kvalitetsinverter i kategorin kvalitetsinverter, litiumbatteri i kategorin… Ja, ni fattar. De för bättringar som görs är inkrementella, man itererar och ibland blir det inte ens bättre.

Men, finns det några tekniksprång som kan ändra på det? Nej. Det korta svaret, och det mest realistiska. Visst kan en producent släppa en produkt som framstår som så mycket bättre än andra, men historiskt sett så dör inte alla andra av det. Konsumenten kan fortsätta konsumera den “gamla” produkten precis som innan. Ofta får nyköparen eller den som faller till föga för marknadsföringen och byter ut sin “gamla” produkt en förbättring på någon procent.

Jag skulle sträcka mig så långt som att säga att min uppfattning är att trots att teknik utvecklas så snabbt som det gör, så fungerar en tio år gammal solpanel precis lika bra nu, som då. I halvledarteknikens värld har det dock hänt lite på tio år, men det gamla fungerar. Jag skulle säga att föbättringen på teknik tack vare framsteg inom halvledarteknik, utjämnat på laddregulator, inverter, batteri, solpanel, generator mm. snittar på som mest ca. 0,5% per år. Det innebär att en tio år gammal anläggning utan defekter, fungerar bara 5% sämre än en ny anläggning med samma prestanda. Självklart kan man inte jämföra en 1,5m2 solpanel med en 1m2 solpanel.

Däremot händer det en hel del va gäller funktionalitet just nu. funktioner som inte någon större utsträckning finns ännu. Det mesta av den funktionaliteten syftar till samhällsfördelar genom att hjälpa elnätet och grannarna med energiförsörjning. Inte dig, köparen och användaren. Det finns och skapas dock allt fler incitament för att vi som investerar i produkter för energiförsörjning ska köpa, installera och tillhandahålla vår effekt och energi till elnätet. Det börjar bli bra. Problemet är dock att all övrig teknik bara utvecklas med 0,5%. Det blir lite av ett moment 22.

Har man ett batteri som precis räcker till sin egen energikonsumtion så ska man ju inte sälja el till elnätet. Har man inverterar anpassade för precis den effekt man behöver, så ska man inte heller erbjuda den till elnätet. När elnätet behöver effekt, behöver du effekt. Däremot, om man har som affärside att sälja energi och effekt så är det både lukrativt och samhällsvänligt. Men det kräver stora installationer.

De klassiska anläggningarna för att sälja energi, tillför ett litet värde till elnätet och fastighetsägaren. Men frågan är om det egentligen gör den nytta det borde? Vi har ju inte alltid sol, men vi behöver alltid effekt. Ett batter, tillräckligt stort för att stötta både fastighetsägaren och elnätet är nog lösningen.

Kontentan blir, köp det DU behöver i ditt hushåll. Fokus på ett lågt totalpris och maximal nytta för DIG. Det mesta utöver det är behjärtansvärt, men hjälper mycket lite både elnätet och dig. Indirekt nytta är vägen fram i småskalighet.

Kenneth Ledin

Lämna ett svar