RecyTech

Recycle your money, recycle Technology.

Support, installation och felsökning på distans 1 timma.

695 kr

Vill du göra jobbet själv? Du klarar det nog! Men känner du dig lite osäker och vill ha en teknikers odelade uppmärksamhet för att få hjälp på distans så kan du få det.

Artikelnummer 4030 Kategori

Vill du göra jobbet själv? Du klarar det nog! Men känner du dig lite osäker? Du kanske skulle önska en teknikers odelade uppmärksamhet för att få hjälp på distans? Nu kan du få det!

På en timma hinner man med hjälp av en pedagogisk och tålmodig tekniker koppla in en laddregulator till en solpanel, eller ett batteri till en inverter. Det mer tidsödande och tekniskt okritiska som kabeldragning, mekanisk fastsättning mm. kan man göra före och/eller efter man får support av oss. Vi skickar ut ett mail med instruktioner om förberedelser för att du ska få maximal nytta av tiden.

Köp en timma av vår tid och odelade uppmärksamhet, vi återkommer efter beställningen och bokar en tidpunkt för support som passar dig.